Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kollaborativ Designplattform

Diarienummer
Koordinator Coompanion Göteborgsregionen ek. för.
Bidrag från Vinnova 953 320 kronor
Projektets löptid december 2016 - december 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har skapat en digital tjänst som revolutionerar vårt sätt att konsumera modeprodukter på. Den digitala tjänsten som kallas Klädoteket är en webbverktyg, färdig att testas på marknaden. Tjänsten har gjort det tillgängligt för målgruppen att få tillgång till hyrtjänsten vart man än bor i Sverige. Plattformen har utvecklingspotential och kan nå ut till en bred målgrupp och tjänsten fyller ett tomrum som idag saknas på marknaden kring hållbart mode och alternativa sätt att konsumera på. Tjänsten påverkar och riktar sig mot både konsumenter och producenter.

Långsiktiga effekter som förväntas

Den kollaborativa affärsmodellen som produkten bygger på involverar idag 13 st designsamarbeten. Tillsammans med dessa tar vi ledningen när det gäller utveckling av en hållbar kollaborativ affärsmodell i modebranschen. Klädoteket kommer addera fler hållbara designmärken som kan bli en del av plattformen allt eftersom. Förväntade effekter längre fram är att affärsmodellen ska nå ut till en bredare publik och vara ett hållbart alternativ som en allt mer medveten kund idag söker. Den innovativa affärsmodeller med uthyrning kan bana väg för en större omställning inom modeindustrin.

Upplägg och genomförande

Projektets uppsatta mål har uppfyllts, men en viss förändring i genomförandet har skett från ursprungsplanen. Upplägget med fyra parter har fungerat bra och projektets slutspurt gav resultat. Trots en senare start än vad man räknat med följdes innehållet i projektplanen, vilket resulterade i en välarbetad slutprodukt och fungerande service. Alla parter har bidragit med värdefull kompetens och gruppen kompletterade varandra på ett bra sätt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-04446

Statistik för sidan