Kollaborativ Designplattform

Diarienummer 2016-04446
Koordinator Coompanion Göteborgsregionen ek. för.
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - december 2017
Status Pågående
Utlysning Från analog till digital
Ansökningsomgång Från analog till digital 2016

Syfte och mål

Projektets mål är att ta fram en användarvänlig digital plattform som ska revolutionera vårt sätt att konsumera mode, och där projektet möter kundens efterfråga kring en hållbar handel. Detta är ett unikt koncept där modeföretag samverkar, får ekonomisk utdelning och ingår i den kollaborativa ekonomin genom uthyrning av produkter. Syftet är också att ge kunden ett högre värde, då man får mer tillgång utan att äga. Genom en digital tjänst når vi en större målgrupp som kan nyttja servicen och den digitala plattformen kan på sikt skalas upp.

Förväntade effekter och resultat

Genom den Kollaborativa Designplattformen bidrar projektet till en hållbar handel, där en innovativ affärsmodell med uthyrning kan bana väg för en större omställning inom modeindustrin. Genom affärsmodellen kan enskilda designmärken också möta en allt mer medveten kund som ställer högre krav på företagen och dess effekter på omvärlden. Designern får dessutom ekonomisk utdelning för varje uthyrning och kan på så sätt minska nyproduktionen.

Planerat upplägg och genomförande

Klädoteket, Coompanion och Nyla Design ingår i projektteamet och kommer alla att vara delaktiga under projekttiden. Med utgångspunkt från Klädotekets fysiska butik kommer konceptet att digitaliseras, beta-testas och lanseras. Fler designmärken kommer att inkluderas och delta i workshopar i utvecklingen av plattformen. Teamet kommer att anlita tekniker för utvecklingen av mjukvaran, där ett tätt samarbete pågår under projektet. Kartläggning kring logistiken kommer att göras och en undersökning av olika transportföretag som verkar inom den kollaborativa ekonomin.

Externa länkar

Klädotekets hemsida.