Kolfiberbatterier

Diarienummer
Koordinator Swerea SICOMP AB - Swerea SICOMP, Piteå
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - augusti 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till att skapa förutsättningar för kommersialisering av en ny unik patentsökt plattform för batteriteknologi, som har utvecklats inom ramen för forskningssamarbete mellan Swerea SICOMP, KTH och Imperial College. I projektet fokuserades på den affärsmässiga utvecklingen genom att testa olika affärsmodeller på potentiella kunder och/eller partners för att selektera den mest lämpliga strategin för en första kommersiell verksamhet baserat på denna teknologibas. Uppfyllelse: Ett antal affärsmodeller har testats, varav en har fått acceptans hos en kund.

Resultat och förväntade effekter

Projektets syfte och mål kan anses vara uppfyllt genom att en första försäljning av prototyper för utvärdering har genomförts till en kund. Den fortsatta kommersiella utvecklingen av teknologin fokuseras inom detta område. Vi har genom projektet lyckats hitta ett väl definierat kundbehov inom ett segment som förväntas ha mycket stor tillväxt. Nästa steg i utvecklingen är att bygga en pilotanläggning för leverans av testserier till kund, samt för att förbereda investering i en stor produktionsanläggning.

Upplägg och genomförande

Projektet har visat att ett hypotesbaserat angreppssätt fungerar bra för denna typ av kommersialisering. även i ett mycket tidigt utvecklingsskede kan man genom att approchera kunder få vägledning och respons som snabbare leder till en första affär. Sannolikt kommer detta exempel att kunna appliceras på ny IP som kommer fram inom Swerea SICOMP.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-01068

Statistik för sidan