Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Koldioxidfri energilösning för asfalt

Diarienummer
Koordinator LKAB MINERALS AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - november 2018
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet är att utveckla en uppvärmningsteknik för bitumenbundna material, asfalt, som bygger på fossilfri teknik. Den teknik som används är mikrovågor som tillsammans med en effektiv mikrovågsabsorbent, järnmalm i form av magnetit, når tillräcklig uppvärmningskapacitet. Målet är att identifiera effektkrav på mikrovågsgeneratorerna, typ och mängd magnetit som behöver blandas in, identifiera moment där nuvarande fossilbaserade teknik kan ersättas med mikrovågsteknik och inkludera de aktörer som är del av hanteringen av bitumenbundna material.

Långsiktiga effekter som förväntas

En mindre inblandning av magnetit ökar effekten av att använda mikrovågor. Möjliga moment där mikrovågstekniken kan komma i fråga är torkning av ballastmaterial och uppvärmning av återvunnen asfalt på asfaltverk, lagning av ”potthål”, utdrivning av vatten ur ”kallasfalt och återvinning av asfalt i väglinjen samt uppvärmning av gjutasfalt. Mikrovågstekniken ger snabbare uppvärmning och bättre styrning temperaturen. Vilket bl a förbättrar arbetsmiljön. Stora materialflöden kommer att kräva utveckling av mikrovågstekniken.

Upplägg och genomförande

Arbetet har innehållit laboratoriestudier av materialegenskaper och uppvärmningsförloppet för olika materialblandningar. Studiebesök på asfaltverk och möten där behov, möjligheter och begränsningar diskuterats. Enkla försök i en för projektet tillverkad prototyp har genomförts. Systemanalyser för tillämpningen med gjutasfalt har genomförts i syfte att bedöma om tekniken kan fungera i fält. Förslag på former för partnerskap i det fortsatta arbetet har tagits fram.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 mars 2018

Diarienummer 2018-00323

Statistik för sidan