Koldioxidfri energilösning för asfalt

Diarienummer 2018-00323
Koordinator LKAB MINERALS AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - november 2018
Status Beslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – Steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation steg 1 Initiering - 2018

Syfte och mål

Syftet på lång sikt är att etablera en ny metod för användning av gjutasfalt som är koldioxidfri, underlättar utförande och förbättrar arbetsmiljön. Målet för steg 1 är att validera metoden, kvantifiera nyttor, föreslå affärsmodeller samt ta fram plan för fortsatta arbeten och konsortieavtal inför steg 2.

Förväntade effekter och resultat

Möjlig konstruktion av utrustning för uppvärmning av block av gjutasfalt har utformats och testats i pilotskala. Mängden ferrimagnetiskt material som behöver blandas in i asfalten för att få effektivast uppvärmning har klargjorts samt storlek, typ och kornstorleksfördelning av detta material i asfalten. Översiktlig analys av den tekniska lösningens miljöpåverkan och dess möjliga reduktion av växthusgaser och luftföroreningar genomförd.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet genomförs i fyra arbetspaket. En första prototyp byggs för att verifiera användningen av tänkt teknik för att värma asfalt med eller utan tillsatts av ferrimagnetiskt material. Analys av hur tekniken fungerar på olika typer av asfalt genomförs som startar från en litteraturstudie kring asfalt, gjutasfalt, fillers och energi samt energilagring. Marknadspotentialen för metoden klarläggs inom och utom Sverige. Affärsupplägg och nästa steg utarbetas gemensamt i konsortiet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.