Koherent III-V/Si substrat för solceller och informationsteknik

Diarienummer 2013-04073
Koordinator TANDEM SUN AB
Bidrag från Vinnova 272 645 kronor
Projektets löptid december 2013 - oktober 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

De fulländade målen för detta projekt är 1) att främja våra sammanhängande III-V/Si produkt till marknaden genom att kommunicera med kunder, 2) kommunicerar med riskkapitalinvesterare för att finansiera produktion skala upp och teamet bygga, 3) konstruera optimala affärsmodell och genomförbar plan att utnyttja Tandem solens egen teknik, 4) teamutveckling.

Resultat och förväntade effekter

I detta projekt Tandem Suns egen III-V/Si-substrat produkten introducerades till kunder i högeffektiva solceller marknaden. Positiva marknadskopplingar mottogs och förhandlingarna leder till köpeavtalet fastställdes. En affärsutvecklare med entreprenör erfarenhet anställdes av den stöds från KIC InnoEnergy och STING. En livskraftig affärsmodell utvecklades och godkändes av KIC InnoEnergy. Riskkapital investerare kontaktades via KIC nätverk. Resultaten av projektet kommer att hjälpa företaget att etablera en stark position på marknaden.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes med ett nära samarbete mellan Tandem Sun och KIC InnoEnergy. Teamet utvecklingsuppdrag stöddes av STING för rekrytering av affärsutvecklare med ekonomiskt stöd från KIC. Målet att marknadsföra analys och kundutveckling utfördes genom att samarbeta med marknadsföring konsult, på besök kunder och affärsnätverk av KIC. KIC riskkapitalnätverk är fönstret för Tandem Sun att kommunicera med investerare och identifiera potentiella investeringsmöjligheter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.