Kognitiv beteendeterapi för att minska sjukskrivning för primärvårdspatienter med psykisk ohälsa

Diarienummer 2013-05023
Koordinator Karolinska institutet - Institutionen för klinisk neurovetenskap
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - oktober 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målsättning: Att i en RCT (N=210) undersöka effekten av en ny intervention för arbetsåtergång, utan eller i kombination med KBT, för sjukskrivna personer med psykisk ohälsa inom primärvården. Detta mål har uppnåtts helt och hållet.

Resultat och förväntade effekter

Patienter som erhåller KBT, med eller utan arbetsåtergångsintervention, kommer att göra större minskningar än de som endast erhåller KBT. Utfall: preliminära data indikerar större minskning på primärt utfallsmått av psykiatrisk symptombörda för patienter som erhållit KBT. Vi förväntade oss också att sjukskrivning skulle minska mer hos dem som erhållit arbetsåtergångsintervention, med eller utan KBT, jämfört med dem som endast erhållit KBT. Resultat avseende denna analys är mycket preliminära, men i observerade data så minskar sjukskrivning i enlighet med hypotes.

Upplägg och genomförande

Genomförandet av studien har skett helt i enlighet med planeringen. Samtliga deltagare har rekryterats och påbörjat behandling.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.