Kodcentrum

Diarienummer 2014-03253
Koordinator Kodcentrum
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - maj 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till att skapa ett nätverk av volontärer och kodstugor över hela landet för att arbeta med att öka kunskapen och intresset för programmering. Kodcentrum har idag varje vecka verksamhet i 8 städer från Skellefteå i till Malmö. Runt om i landet erbjuder Kodcentrum dessutom barnhack, en dag då barn och unga tillsammans med medföljande lärare eller förälder får komma till ett företag och upptäcka en digitala världens möjligheter tillsammans med företagets anställda. Tillsammans med Kodboken.se erbjuder Kodcentrum en bredd i kunskapsspridning och inspiration.

Resultat och förväntade effekter

Fyra verksamhetsområden är identifierade och under vidareutveckling. 1) Kodboken.se 2) Kodstugor 3) Barnhack 4) Kod i skolan. Med dessa fyra områden förväntas Kodcentrum kunna vara med och bidra till att skapa förutsättningar för fler barn och unga att komma i kontakt med programmering och digitalt skapande, att öka intresset och ge verktyg för både föräldrar och lärare att utforska lärande inom dessa områden tillsammans med sina barn eller elever.

Upplägg och genomförande

För att få en långsiktigt hållbar nationell spridning på verksamheten har Kodcentrum jobbat lokalt med sektorssamverkan och engagerat företag, kommun och skola kring det gemensamma intresset att starta en kodstuga på plats i staden. Med en bas på verksamhet i fem städer har Kodcentrum sedan fokuserat på att identifiera vilka verktyg och förutsättningar som behöver vara på plats för att kunna skala verksamheten utan att det personliga engagemanget och det egna drivet från volontärerna försvinner.

Externa länkar

Kodcentrums digitala pedagogiska plattform.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.