KNIW - Konceptstudie för Ny Innovativ motståndssvetsning (RSW)

Diarienummer 2017-04784
Koordinator Swerea KIMAB AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid november 2017 - maj 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång 2017-02880-en