Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

KNIW - Konceptstudie för Ny Innovativ motståndssvetsning (RSW)

Diarienummer
Koordinator Swerea KIMAB AB - Swerea KIMAB AB, Kista
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - augusti 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för SIP LIGHTer

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med förstudien var att undersöka om de nyutvecklade elektrodgeometrierna kan ge ökad svetsbarhet av svårsvetsade materialkombinationer. Detta mål har uppnåtts. Resultaten visar att elektrodhättor med en kontrollerad kavitet i kontaktytan leder till ökad svetskvalitet och robusthet i processen. De nya geometrierna kan därmed möjliggöra användning av nya avancerade och mer komplexa materialkombinationer. Vilket i sin tur medför att det är möjligt att uppnå minskad vikt med bibehållen kvalitet och krocksäkerhet. Mer utveckling krävs för industriell implementering.

Långsiktiga effekter som förväntas

Då resultaten visar att det är möjligt att svetsa komplexa materialkombinationer med de nyutvecklade elektrodgeometrierna, samt att dessa har designats för att snabbt kunna implementeras i nuvarande infrastruktur finns det goda möjligheter att använda sig av den nya tekniken i framtida industriell massproduktion. För implementering krävs dock ytterligare utvecklingsarbete. Väntade långsiktiga effekter är minskad komponent och produktvikt, samt minskat materialuttag.

Upplägg och genomförande

I projektets första fas designades ett antal geometrier utifrån den framlagda hypotesen. Dessa utvärderades genom svetsförsök på svårsvetsade materialkombinationer. Resultaten från dessa tester användes för att analysera hur geometriförändringarna påverkar svetsbarheten. Nya förbättrade geometrier designades utifrån den nyvunna kunskapen. Ett antal simuleringsförsök genomfördes också, dock med mindre lyckat resultat då dessa inte återspeglade processen med önskad noggrannhet. Viss hållfasthets provning har också utförts med bra resultat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 oktober 2017

Diarienummer 2017-04258

Statistik för sidan