KNIW - Konceptstudie för Ny Innovativ motståndssvetsning (RSW)

Diarienummer 2017-04258
Koordinator Swerea KIMAB AB - Swerea KIMAB AB, Kista
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - augusti 2018
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt
Ansökningsomgång 2016-05185-en

Syfte och mål

Detta för-projekt avser att utveckla och utvärdera en ny teknik för att utöka svetsbarheten för svår- och osvetsbara materialkombinationer. Tekniken bygger på att använda elektrodhättor med en kontrollerad formförändring i kontaktytan. För-projektet kommer att utvärdera huruvida detta är en möjlig lösning för att nå så långt att man kan göra osvetsbara materialkombinationer till svetsbara. Detta möjliggör minskad vikt då tunnare och mer höghållfasta material kan användas. En kostnadseffektiv tillverkning av lättare konstruktioner nås med befintlig utrustning i industrin.

Förväntade effekter och resultat

Med den nya tekniken anses det vara möjligt att implementera tunnare material som idag anses vara osvetsbara. Detta kommer i sin tur skapa mer krocksäkra fordon med minskad vikt genom att ännu mer höghållfasta och tunna stål kan användas och således även minskad miljöpåverkan (mindre materialuttag). Vikten på de svetsade komponenterna kan reduceras med 20-30% om dessa önskade materialkombinationer kan svetsas med godkänt resultat.

Planerat upplägg och genomförande

För-projektet är uppdelat i fyra arbetspaket (AP); AP1 ”Definition av materialkombinationer” i detta AP kommer intressant materialkombinationer och elektrodgeometrier definieras, AP2 ”Simulering och svetsförsök”, i detta AP kommer svetsning och simulering av materialkombinationerna från AP1 utföras, AP3 ”Kvalitetsutvärdering” ska jämföra resultaten från AP2 och AP4 ”Projektledning” som ansvarar för regelbundna projektmöten, informationsspridning samt rapportering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.