Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Klipsk Energy - smarta byggnader sparar energi

Diarienummer
Koordinator Klipsk AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Klipsk AB har byggt en plattform för att applicera semantiskt strukturerad data och maskininlärning på styrning av stora kommersiella byggnader. Med insamlad data har en modell för energisparande styrning utvecklats.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har utvecklat en ontologi för byggnaders system, struktur och användning. Vi har implementerat en plattform för att samla in data från olika hetereogena system som använts för att träna en maskininlärningsmodell som reglerar energikonsumenter vid effekttoppar. Modellen är validerad och ger minskade energikostnader, energiåtgång och transmissionskostnad. Plattformen är i skarp drift för mer än15000 m².

Upplägg och genomförande

Vi har byggt plattformen på befintliga teknologier för strömmande data och hantering av IoT-sensorer. Ontologin har utvecklats för att beskriva struktur och energianvändning i byggnader och hanterar fler än 20 olika standarder för byggnadskonstruktion (BIM, CoClass, m fl), klimatstyrning (Belok, m fl) och nya IoT-standarder (IPSO, Semantic Sensor Network, m fl). Tack vare ontologin har vi fått koherent träningsdata från olika byggnader där helt olika sensorer och system är installerade.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00595

Statistik för sidan