Klinisk verifiering och affärsutveckling av TripleA för diagnostik, vård och eftervård av alkoholberoende

Diarienummer 2014-03659
Koordinator KONTIGO CARE AB - Kontigo i Uppsala AB
Bidrag från Vinnova 4 720 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - juli 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovationer för framtidens hälsa - 2014

Syfte och mål

TripleA är för beroendesjukdomar jämförbar med vad blodsockertester är vid vård av diabetes. Daglig monitorering av nykterhet och mående med TripleA skapar en unik inblick och kontinuitet som öppnar för en individanpassad och proaktiv beroendevård. Under projektet har flera avgörande steg tagits för att förädla en AI/BI-baserad vårdplattform för analys och vård av beroendesjukdomar. Utmaningarna är att skapa organisationer och behandlingsformer som proaktivt reagerar vid ökad risk och snabbt vid identifierade återfall, samt få den beroende att ta emot erbjuden vård.

Resultat och förväntade effekter

Genom projektet har vi 1) testat/förbättrat användargränssnitt; 2) utvecklat frågeformulär för mående/rutiner/KBT; 3) utvidgar systemet för vård av spelberoende, 4) filat 3 patentansökningar. Affärsutveckling har resulterat i att 53 kommuner använder TripleA-systemet. Kliniska studien la grunden för: 5) "dosering" av eHälsa; 6) AI/BI gav en nykterhetsskala AMI, som verifierades genom en stark korrelation mot en selektiv biomarkör. Den förväntade effekten av TripleA att tidigt kunna identifiera återfall har verifierats.

Upplägg och genomförande

Projektets WP1,4,5 har genomförts planenligt med rekordsnabb CE-märkning av TripleA och en mycket lyckad produkt och affärsutveckling. Produktutveckling i samarbete med behovsägare har resulterat i en användarvänlig och ändamålsenlig produkt som är på väg att bli en marknadsmässig framgång. Efter projektavslut fortsätter studien fram till 171231, enligt önskan från vårdgivare.

Externa länkar

TripleA llen i Akademiska sjukhusets rapport: "Har du råd att inte förnya" värdet av innovationer inom vården.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.