Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Klinisk verifiering av trycksårsindikator

Diarienummer
Koordinator PUsensor AB - PUsensor
Bidrag från Vinnova 395 681 kronor
Projektets löptid januari 2017 - juni 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet att verifiera en prototyp till riskindikator som är lik den slutliga produkten, fungerar i praktisk användning, har fungerande mätalgoritmer och är möjlig att certifiera är uppfyllt. En användbar mätutrustning med fungerande mätalgoritmer och med möjlighet till certifiering har tagits fram och används för mätningar. Algoritmer för automatisk analys finns. Dessa kan förbättras ytterligare i framtiden baserat på erfarenheter från projektet. En prototyp lik den slutliga produkten har också tagits fram.

Resultat och förväntade effekter

De huvudsakliga resultaten av projektet är en användbar mätutrustning, insamlade mätdata från 31 personer, och en algoritm för automatisk analys. Tekniken har genomgått flera steg av vidareutveckling och ger nu betydlig säkrare resultat än vid projektets början. Lösningar som utarbetats inom projektet har patentsökts. Den insamlade mätdatan kan även användas i framtida algoritmutveckling. Intervju och diskussion med personal som använt utrustningen bekräftar produktens användbarhet.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit upplagt i tre delar WP-1, 2 och 3, där varje del inneburit en del utveckling av både utrustning och algoritm/mjukvara, en mätomgång och en analys av resultat och förbättringsmöjligheter. Detta har varit ett effektivt sätt att arbeta med utvecklingen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04054

Statistik för sidan