Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Klinisk anpassning av digitala stödsystem för ortopedisk kirurgi

Diarienummer
Koordinator Universitetssjukhuset Örebro
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - mars 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

- Digital planering och navigering demonstrerade för samtliga intressenter i Region Örebro. - Installationer gjorda i operationsrum och sterilavdelning. - Programvara klart installerad i sjukhusets IT-miljö. - Tre pilotoperationer genomförda.

Långsiktiga effekter som förväntas

I den pilotverksamhet som genomförs har goda möjligheter skapats för att genomföra digitalt stödd navigering och planering i den dagliga verksamheten. Pilotoperationerna har visat att den nya tekniken går att genomföra i den normala miljön på sjukhuset.

Upplägg och genomförande

De tre pilotoperationerna har möjliggjort de justeringar som ett skarpt användande av apparaturen i verkligheten krävde. Logistikfrågorna har en bra lösning. Nu kvarstår breddutbildning av medarbetarna och att kapaciteten (ekonomiska resurser) för experimentet kan skalas upp och genomföras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2017

Diarienummer 2016-04995

Statistik för sidan