Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Klimatsmart svampprotein från det svenska jordbruket (fortsättning)

Diarienummer
Koordinator LANTMÄNNEN AGROETANOL AB
Bidrag från Vinnova 985 985 kronor
Projektets löptid december 2016 - september 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Att utvärdera optimala parametrar för tillväxt av svampen i laboratorium. Att testa de optimala tillväxtförhållandena i pilotskala. Att utföra produktutveckling på den optimala svampmassan och utvärdera framtidsmöjligheter.

Långsiktiga effekter som förväntas

Inom projektet har optimala tillväxtförhållanden för svampen genererats. Odling i pilotskala enligt de optimala förhållandena genererade varierande resultat då storleken på odlingen spelar roll för utfallet. Av de olika försöken bedömdes ett odlingsalternativ som det bästa. Den bästa odlingen repeterades och användes som grund för produktutveckling. Utvärdering av produktutveckling visade potential men även förbättringsområden.

Upplägg och genomförande

Försök på laboratorium, utvärdering av optimala tillväxtparametrar. Uppskalning pilotförsök, utvärdering av faktiska tillväxtförhållanden. Produktutveckling, utvärdering framtid.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 april 2017

Diarienummer 2016-05294

Statistik för sidan