Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Klimatsmart högpresterande aluminiumplåt (KlimAl)

Diarienummer
Koordinator Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Bidrag från Vinnova 4 989 698 kronor
Projektets löptid oktober 2022 - oktober 2025
Status Pågående
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Ansökningsomgång Metalliska material - Programövergripande utlysning 2022

Syfte och mål

Syftet är att underlätta en bredare användning av aluminiumplåt baserad på återvunnet material för att minska koldioxidavtryck. Att använda återvunnet material breddar även utbudet för råvaruanskaffning. Huvudmålet för projektet är att öka resurseffektiviteten genom processinnovation som bidrar till resultatmålen 5A och 5D i Metalliska material strategiska innovationsagenda. Användande av återvunnet material påverkar även steg 6 i innovationsagendan genom avsevärt minskad miljöpåverkan tack vare ett minskat behov av materialnedgradering och bättre användning av skrot, vilket indirekt bidrar till resultatmål 6G.

Förväntade effekter och resultat

Polestars stävan mot en koldioxidfri tillverkning är utmanande när det gäller komponenter tillverkade av alumniumplåt. Detta eftersom användning av återvunnen metall leder till sämre formbarhet hos plåten. Projektets förväntade resultat är legeringsprinciper för en godtagbar gjutbarhet och valsbarhet vid plåttillverkning, kombinerat med en innovativ processväg för plåtfomning. Detta skall resultera i en robust processväg som, oberoende (inom vissa gränser) av förekomst av spårämnen, ger en god kombination av formbarhet och komponentegenskaper.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet drivs i 6 olika arbetspaket för att kunna 1.Analysera och identifiera kritiska spårämnen som påverkar rekristallisation och deformationshärdning med särskilt fokus på s.k. "cocktail-effekter". 2.Utveckla och testa legeringsprinciper för att öka användningen av sekundära aluminiumkällor för en valsad produkt för lämpliga demonstratorer som uppfyller kraven. 3.Bredda antalet tillgängliga aluminiumlegeringar vars specifikationer accepterar återvunnen metall och fungerar bra i högkvalitativa, förädlade produkter med ett minimum av klimatpåverkan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 november 2022

Diarienummer 2022-02602

Statistik för sidan