Klimatsäkra och arbetsskapande odlingssystem i industriområden

Diarienummer 2016-00451
Koordinator Stockholm Business Region Development AB
Bidrag från Vinnova 420 000 kronor
Projektets löptid juni 2016 - januari 2017
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – Steg 1 initiering
Ansökningsomgång Challenge-Driven Innovation - Stage 1 Initiation 2016 (spring)

Syfte och mål

Ett koncept - ´de Odlande Stadsbasarerna´, för innovativa, småskaliga och arbetsskapande året-runt odlingar i storstädernas industriella områden har tagits fram med utgångspunkt i tre stadsdelar i Stockholm, Landskrona och Helsingborg. Verksamhetskonceptet är replikerbart, skalbart, och ger ett mervärde i form av nya arbetsplatser till aktörer i i hela samarbetsorganisationen från kommun, fastighetsägare, odlare till kund. Vi har grundat idén i flera marknadsundersökningar och bildat ett multidisciplinärt investeringskonsortium för genomförande av pilotprojekt.

Resultat och förväntade effekter

Internationella och lokala omvärldsanalyser (KTH och SLU) stödjer delvis konceptets hållbarhet och genomförbarhet. Dialogmöten med intressenter har förankrat idén om inomhusodling kopplad till lokala marknader av fastighetsägare, odlare och konsumenter. Genom sammanvävning av erfarenheter från liknande projekt i bl a Botkyrka och Landskrona har projektet kompletterat partnergruppen. Ett starkt investeringskonsortium är bildat för minst två pilotprojekt och det finns konkreta förslag till driftsorganisation, anställningsformer, avtal och framtida finansiering.

Upplägg och genomförande

Vi har genomfört omvärldsanalyser och kartläggningar av intressenter/marknader för närodlade grönsaker och relaterade tjänster från småskaliga, arbetsdrivna odlingssystem. En rad workshops och möten med fastighetsägare har resulterat i förslag till objekt, tekniklösningar och investeringskalkyler. En stark konstellation av offentliga och privata aktörer är bildad för genomförande av pilotprojekt i Stockholm och Helsingborg med Landskrona som följare. Ett 10 tal innovativa företag har analyserats och är intresserade av medverkan i en lokal testbädd och pilotprojekt.

Externa länkar

Informationen om projektet har spridits till miljötekniknätverket och 500 mottagare av nyhetsbrevet via hemsidan. Vi har presenterat projektet och ett 10 tal teknikföretag för utvalda investerare och fastighetsägare på eventet. Miljönätverkets internationell hemsida där vi publicerat om Vinnova-projektet och deltagande företag.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.