Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Klimatneutral tillverkningsindustri Sverige 2040

Diarienummer
Koordinator Föreningen Teknikföretagen i Sverige
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid februari 2023 - september 2023
Status Pågående
Utlysning Impact Innovation ansökningsomgångar inom programmet

Syfte och mål

Projekt syftar till att utveckla ett framtida strategiskt innovationsprogram inom ramarna för Impact Innovation. Projektet har fokus på systemförändringar som är nödvändiga för att tillverkningsindustrin i Sverige ska kunna nå målsättningen "Klimatneutral, cirkulär och konkurrenskraftig tillverkningsindustri i Sverige 2040". Projektet fokuserar på tre systemförändringar: cirkularitet, fossilfrihet och resiliens. Detta förberedelseprojekt har fem arbetspaket som leds av industrin och där akademi och forskningsinstitut ingår.

Förväntade effekter och resultat

Förväntat resultat av förberedelseprojektet är att en ambitiös ansökan har tagits fram och skickats in till Vinnovas utlysning "Etablering av program inom Impact Innovation: finansiering av programkontor", som öppnar den 7 mars. Ansökan ska dels omfatta de missions som är nödvändiga för att nå målsättningen "Klimatneutral, cirkulär och konkurrenskraftig tillverkningsindustri i Sverige 2040" och dels omfatta och/eller peka på de aktörer som primärt är centrala för att det framtida Impact Innovation-programmet ska nå maximalt engagemang, spridning och effekter.

Planerat upplägg och genomförande

Förberedelseprojektet omfattar fem arbetspaket: AP 1. Utveckling och formulering av missions AP 2. Utveckling av insatser och organisation för ett Innovationsprogram inom Impact Innovation AP 3. Internationellt samarbete AP 4. Programformulering och framtagning av ansökan AP 5. Projektledning Samtliga AP leds av representanter för tillverkningsindustrin. AP-koordinering gör av RISE och Södertälje Science Park. Huvudmannen Teknikföretagen medverkar i alla AP. Puls- och projektmöten hålls regelbundet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 mars 2023

Diarienummer 2022-03645

Statistik för sidan