Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Klimatneutral tillverkningsindustri Sverige 2040

Diarienummer
Koordinator Föreningen Teknikföretagen i Sverige
Bidrag från Vinnova 1 474 963 kronor
Projektets löptid februari 2023 - september 2023
Status Avslutat
Utlysning Impact Innovation - utlysningar gemensam
Ansökningsomgång Impact Innovation: Var med och utveckla framtidens strategiska innovationsprogram

Viktiga resultat som projektet gav

Syfte med projektet var att ta fram en ansökan till Vinnovas utlysning Impact innovation 2023. Målsättningen var att (i) engagera ett stort antal aktörer som delar visionen om en tillverkningsindustri 2040 med netto-noll utsläpp, (ii) skapa en välfungerande interrimsorganisation och (iii) skriva en ansökan och skicka in denna innan den 19 oktober 2023. Samtliga mål är uppfyllda.

Långsiktiga effekter som förväntas

Förväntade effekter för projektet var att få fram en kvalificerad ansökan med brett engagemang till Vinnovas utlysning Impact innovation 2023. Resultatet blev en bra ansökan, med brett engagemang från aktörer som lyckades samverka och fatta beslut tillsammans. På vägen till färdig ansökan har många aktörer engagerats, intervjuats och medverkat på workshops etc. Aktörerna står alla bakom ansökans "mission" En svensk tillverkningsindustri med netto-noll utsläpp 2040. Utfallet är en ansökan med brett engagemang.

Upplägg och genomförande

Förberedelseprojektets upplägg byggde på fem arbetspaket. Samtliga aktörer från förberedelseprojektet, plus ytterligare aktörer från industri, regioner och lärosäten har engagerats. Projektledningen med Teknikföretagen och RISE i spetsen har fungerat väl. En ordförande (ABB) och en projektledare (Södertälje Science Park) har tillsammans med andra arbetspaketledare och arbetsgrupper samverkat, skrivit och haft veckovisa pulsmöten och styrgruppsmöten. Teknikföretagens FoU-referensgrupp har utgjort styrgrupp.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 november 2023

Diarienummer 2022-03645

Statistik för sidan