Klimatkompatibel utveckling i Brasilien: Kretsloppsanpassad sanitet för energi- och livsmedelsproduktion

Diarienummer
Koordinator STIFT THE STOCKHOLM ENVIRONMENT INSTITUTE, SEI
Bidrag från Vinnova 365 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - september 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Följande mål har uppfyllts, -En konkurrenskraftig svensk-brasiliansk forsknings- och innovationsplattform med en intern webportal för kretsloppsbaserad sanitet -En förstudie om potentialen för kretsloppsbaserad sanitet i Brasilien har producerats. -En identifiering av intressanta forskningsområden och skala på potentiella demonstrationspiloter har genomförts -Ett konceptförslag har utarbetats, som inkluderar ett brett utbud av innovativ miljöteknik i vatten, sanitet, energi och livsmedelsproduktion för planerat FoU-projekt

Resultat och förväntade effekter

Projektmålen och delmål har uppfyllts. Finansieringen genererade även oförutsagda effekter och aktiviteter; två projetkgruppsmöten i Brasilien utöver det som ursprungligen planerats. Projektgruppen har fått en inbjudan att samarbeta via CISB med SAAB-Scania och SP i Brasilien . Södertälje kommun har anslutit sig till projektgruppen. Södertälje även planerar att dokumentera Hölö reningsverk och använda sig av Nexus som analysmodel. FINEP har visat sig speciellt intresserade av fokus på hållbara kretsloppsbaserade sanitetslösningar.

Upplägg och genomförande

Projektmål kunde uppnås för att det fanns ett etablerat akademisk nätverk i Brasilien med intresse för kretsloppsteknik och ett uttalat behov att knyta kontakter med akademiker, småföretag och innovatörer utanför Brasilien. Det var lätt att organisera möten i Sverige, däremot var det svårare att genomföra online-möten med både svenska och brasilianska partners samtidigt pga av dåliga bredbandsuppkopplingar på universtiteten. Deltagarnas kunskaper i portugisiska underlättade samarbetet eftersom aktuell information om sanitet i Brasilian endast finns på portugisiska.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.