Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Klimat-AI-Infektion-Anpassning (CLAIRE)

Diarienummer
Koordinator Umeå universitet - Folkhalsa och klinisk medicin
Bidrag från Vinnova 6 989 872 kronor
Projektets löptid november 2020 - november 2023
Status Pågående
Utlysning AI - Spets och innovation
Ansökningsomgång AI i klimatets tjänst

Syfte och mål

Jordens snabba uppvärmning, orsakad av antropogena utsläpp av växthusgaser, har stora långsiktiga konsekvenser för förebyggande och kontroll av infektionssjukdomar. CLAIRE-projektet syftar till att utveckla robusta klimatbaserade algoritmer och beslutsfattande verktyg för att stödja folkhälsoanpassning till smittsamma sjukdomsrisker till följd av klimatförändringar.

Förväntade effekter och resultat

Ramverken som utvecklats och validerats inom CLAIRE-projektet kommer att möjliggöra snabba och samordnade folkhälsoåtgärder för att förhindra klimatkänsliga infektionssjukdomar i Sverige och Europa. För detta ändamål kommer CLAIRE att använda AIteknologier, såsom datamining och maskininlärning, för att tillhandahålla nya algoritmer och prototyper för beslutsfattande, särskilt anpassade till behoven hos europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av smittsamma sjukdomar (ECDC).

Planerat upplägg och genomförande

CLAIRE kommer först att utforska och undersöka klimatkänsligheten för sjukdomen, sedan etablera prediktiva modeller vid de relevanta tidsskalorna med hjälp av maskininlärning, och slutligen, om förutsägelser har tillräcklig prediktiv skicklighet, kommer CLAIRE att demonstrera instrument för beslutsfattande med inbäddade strömmande data, algoritmer och interaktiva användarfunktioner. Arbetet är indelat i fyra interaktiva arbetspaket.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 november 2020

Diarienummer 2020-03367

Statistik för sidan