Kirurgens Perspektiv

Diarienummer 2017-03728
Koordinator Skånes universitetssjukhus - Barnhjärtcentrum
Bidrag från Vinnova 10 000 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 2 Collaboration 2017 (autumn)

Syfte och mål

Vi har en nollvision: patientsäker kirurgisk vård fri från mänskliga misstag. Vi ska tillvarata den erfarenhet och kunskap som skickliga hjärtkirurger bygger upp genom årtionden av träning och arbete. Vi skall samla bild data från riktiga hjärtoperationer som sedan kan visas på olika tekniska plattformar i 3D format. Genom att spara och sprida denna kunskap ska vi förbättra förutsättningarna för planering, genomförande och efteranalys av enskilda kirurgiska ingrepp. I förlängningen ska detta att leda till en allt säkrare kirurgisk vård för våra patienter.

Förväntade effekter och resultat

Inom 3 år kan 3D bilder bidra till att förbättra utbildning, stärka forskning, och utveckla säkrare kliniska arbetsrutiner. Bättre spridning av kunskap kan bidra till mätbar ökad jämställdhet inom läkarutbildningen och det kliniska arbetet. Bortom 5 år från idag kan 20 till 40 hjärtkirurgiska centra världen över komma att gemensamt bidra till en databas med över 50 000 inspelade hjärtoperationer. Big data kan användas för utvecklingen av AI baserat intraoperativt beslutsstöd och autonom robotkirurgi.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet samlar en unik, multidisciplinär konstellation av innovatörer, kirurger, vårdpersonal och världsledande experter inom datorseende och visualisering, maskininlärning och robotik. Ett tätt samarbete mellan dessa vitt skilda discipliner är nyckeln som kommer att göra det möjligt att effektivt föra in och kliniskt utvärdera världsledande sensorteknologi för bildinfångning med s.k. ljusfält och high performance computing för visualisering och bildanalys. Den 3-D bildplattform som skapas kommer att bli den första i sitt slag i världen.

Externa länkar

Hemsida där vi presenterar projektet och deltagande projektparter samt nyckelkompetenser

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.