Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kirurgens Perspektiv - En 3D bildplattform för kirurgisk utbildning och utveckling av robotkirurgi

Diarienummer
Koordinator Region Skåne - VO barnkirurgi och neonatalvård
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet arbetar för ökat patientsäkerhet vid hjärtkirurgi. Genom att samla in och sprida 3D bilddata, som i detalj återger det kirurgen ser och gör under en operation, kan vi omedelbart stärka utbildning, forskning, och kliniskt arbete, och dessutom skapa förutsättningar för utvecklingen av AI system för intraoperativt beslutsstöd och autonom robotkirurgi. Projektet ska bidra till att stärka utvecklings- och innovationsförmågan inom dessa vitt skilda specialområden, som i samverkan kommer att leda till en betydande och varaktig ökad patientsäkerhet vid all kirurgi.

Långsiktiga effekter som förväntas

Preliminära resultat med en nyutvecklad demonstrator (kamera) visar att det är möjligt att spela in detaljerade 3D bilder från riktiga hjärtoperationer. Tillgången till denna bilddata kan leda till förbättrade och mer jämställda utbildningar, nya forskningsspår, nya möjligheter till eftergranskningar av utförda operationer i det kliniska arbetet, och att ny teknologi kan utvecklas för att underlätta genomförandet av kirurgi och minska risken för misstag. Patientsäkerheten förbättras. Liv kan att räddas och lidandet minskas och därmed medföra stora sammahällsvinster.

Upplägg och genomförande

Vi har aktivt arbetat för att skapa en jämställd representation bland samverkande experter och övriga medarbetare i projektet. Vi har arbetat tvärvetenskapligt och gränsöverskridande. Genom upprepade studiebesök i den hjärtkirurgiska verksamheten har övriga projektparter fått en djup inblick i dess styrka, brister och behov, och härigenom kunnat utvecklat egna idéer och framställa konkreta förslag om hur deras spetskompetens kan komma till användning. Detta upplägg har effektivt kortat tiden från idé till tester, återkoppling och kommande implementering.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 oktober 2016

Diarienummer 2016-03819

Statistik för sidan