Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kinetisk/termisk energi för drift av positionering/sensor enheter på vilda djur

Diarienummer
Koordinator Followit Sweden AB
Bidrag från Vinnova 75 609 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Smartare Elektroniksystem: genomförbarhetsstudier

Syfte och mål

Målet vid ansökan var att få kunskap om möjligheter och utmaningar med en kinetisk/ termisk energi komponent. Komponenten ska kunna användas i miljöer där laddning/ byte batteri är komplicerat. Projektet är specifikt inriktad på att utvinna energi från djurs rörelse eller djurets kroppstemperatur.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet visar att det är möjligt att utvinna energi från djurets rörelse eller djurets kroppstemperatur. Energiskördningen är dock låg. Om kinetisk och termisk energiskördning ska vara en fördel att använda på djur behöver varje energiskördningsenhet utformas för varje djurart då både djurart och miljön påverkar effektiviteten. Projektet visar att vid termisk energiskördning skulle det vara möjligt att på 7 år generera lika mycket som finns i ett vanligt AA Litiumtionylklorid (LiSOCI2) batteri. För Kinetisk energi skulle det ta betydligt längre tid.

Upplägg och genomförande

Projektet har lyckats visa på vilka utmaningarna är med energiskördning och att det inte är möjligt med den teknik som finns idag att generera tillräckligt med energi under 1 år som motsvarar ett AA Litiumtionylklorid (LiSOCI2) batteri. Det är också tydligt att termisk energi har betydligt högre potential än kinetisk energi. Vid en ev. fortsättning på projektet kommer det att göras i samarbete med en djurpark då tester i fält och på olika djurarter kommer att vara en central del att lyckas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 oktober 2017

Diarienummer 2017-03562

Statistik för sidan