KIDS, Kommunal Innovation för Digital Skola, 2015-16

Diarienummer 2015-06831
Koordinator STIFTELSEN DATORN I UTBILDNINGEN, DIU
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - september 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

KIDS är ett initiativ för att accelerera innovation och digitalisering i utvecklingen av svensk skola. Främst avser det utmärkelsen Guldtrappan, årligen utdelad till skolhuvudmän som arbetar långsiktigt och strategiskt med ett framgångsrikt digitalt lärande i skolan. Den utdelas av Stiftelsen DIU, SKL, Skolverk och partners. Erfarenheter delas på Framtidens lärande m fl scener, liksom video och artiklar. VINNOVAs bidrag syftar till att stödja Guldtrappan tillsammans med två delprojekt, med studier kring 1) digitala prov och 2) digitala läromedel, allt inom ramen för KIDS.

Resultat och förväntade effekter

Guldtrappan 2016 har utdelats till sex skolhuvudmän för deras arbete med digital skolutveckling. Den beprövade erfarenheten växer, men ökad kunskapsdelning behövs. Delprojektet om digitala lärresurser har debatterat behovet av kvalitativa digitala lärresurser för skolans likvärdighet. Studien visar ett ökat utbud. Lärare vill ha tillgång till och kunskap om kvalitativa digitala lärresurser. Delprojektet om digitalisering av prov och bedömningsarbete har belyst erfarenheter i övriga nordiska länder, möjligheter, risker. Insikten ökar om behovet av försöksverksamhet.

Upplägg och genomförande

Guldtrappan delade ut en utmärkelse 2015, sex 2016 och ökar. Hela projektet har engagerat praktiker och myndigheter, professionsorganisationer, forskare och leverantörer liksom representanter för riksdagens utbildningsutskott. Erfarenheter har debatterats och spritts med seminarier och konferenser, med videos, broschyr och debattinlägg på nätet. Accelererad verksamhet med delad erfarenhet, kunskapsbildning och utveckling behövs framöver. En professionsanknuten FoU-verksamhet, erfarenhet och kunskapsbildning behöver formas, med akademin som en engagerad kraft.

Externa länkar

Avsnitt 2 Digitala läromedelDebattinlägg DIU 6/1016, ´Elever och lärare lämnas i sticket med IT i skolan´ Exempel på succéhistoria, kring arbetet med Guldtrappan. Eleverna som är digital-coacher. Avsnitt 4:Framtidens lärande/Guldtrappan 2016, video med huvudmän; KIDS projekt om digitala lärresurser och prov Guldtrappans arkiv för utlysning och kriterier, huvudmän utsedda 2015 respektive 2016 och broschyrer. Avsnitt 2 digitala läromedelDIU 7/2016, del 8: ´Digitala läromedel från bok på burk till nya verktyg för lärande´ Avsnitt 3, Digitala prov: Seminarium Almedalen 5 juli 2016: Digitala nycklar för integration och bättre lärande Avsnitt 3, Digitala prov:Artikel DIU nr 4, Nationella proven ska digitaliseras men klart först om sex år Fortsättning, med två videointervjuer kring digitalcoacherna i Kalmarsunds gymnasieförbund. Avsnitt3, Digitala prov:Artikel DIU nr 4, Ledaren: ´En kö av demonstrerande lärare´

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.