KeytoLead - Den Europeiska Forskningspartnern inom tidig Läkemedelsforskning

Diarienummer 2013-04150
Koordinator KEYTOLEAD AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utforska den europeiska marknaden och under projektets gång har den svenska/nordiska marknaden visat sig viktigast i företagets tidiga skede. Målet var att ett nytt uppdrag eller samarbete skulle vara påbörjat och detta har uppnåtts med god marginal. Etablering i utlandet är påbörjad och projektet var ett viktigt första steg.

Resultat och förväntade effekter

KeytoLead har en bättre uppfattning om den europeiska och nordiska marknaden. Det utökade nätverket används nu för affärsutvecklande aktiviteter.

Upplägg och genomförande

Upplägget var att kartlägga svenska och europeiska företag för att undersöka marknadspotentialen för KeytoLead. KeytoLead har deltagit i konferenser och branschmöten samt en internationaliseringskurs under ledning av Uppsala Innovation Centre.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.