Kemisk reaktivitet hos textilmassor (Cirkulär textil)

Diarienummer 2018-03798
Koordinator Karlstads universitet - Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper
Bidrag från Vinnova 399 999 kronor
Projektets löptid november 2018 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Cirkulär och biobaserad ekonomi

Syfte och mål

Syftet med projektet är att återvinna cellulosa i textilavfall som molekyl. Förstudien ska visa om textilmassa framställd i industriell skala (demonstrationsfabrik) från återvunna textilier kan utgöra en högkvalitativ råvara för framställning av nya textilfibrer. Reaktivitet hos textilmassan i alkalisk och sur miljö ska utredas med målet att få kunskap om vilka textilmassor som har högst reaktivitet i respektive reaktion. Utifrån detta får vi en ökad förståelse för möjliga användningsområden för massan där cellulosaacetat och viskos är i fokus.

Förväntade effekter och resultat

De resultat som förstudien väntas ge är: -Kunskap om vilka textilmassor som har högst reaktivitet i respektive reaktion -Kunskap om vilka processbetingelser som ger högst reaktivitet -En indikation på möjligheter att öka textilmassans reaktivitet Effekter på lång sikt av utveckling av textilmassans användningsområden är en kommersiell produktion av textilmassa i flera anläggningar i världen för nya cellulosabaserade produkter. Med en utveckling av processen förväntas goda möjligheter för konsumenter att köpa kläder tillverkade utifrån återvunnen textil i framtiden.

Planerat upplägg och genomförande

Genomförandet kommer att ska i nära samverkan mellan Karlstads universitet (Kau) och Re:newcell. Kau kommer att erhålla olika massor från Re:newcell för undersökning av reaktiviteten och behandlingar för att öka reaktiviteten, genom laborativa tester i liten skala. Re:newcell kommer att göra körningar i fabrik med olika betingelser. Massorna från dessa kommer att utvärderas och jämföras med konventionella dissolvingmassor. Utifrån resultaten kommer planering av ett forsknings- och innovationsprojekt samt diskussioner med potentiella samarbetspartners inledas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.