Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kemisk återvinning av regenererade fibrer (MMCF)

Diarienummer
Koordinator The Loop Factory AB
Bidrag från Vinnova 3 930 000 kronor
Projektets löptid december 2021 - maj 2024
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation

Syfte och mål

Projektet är en del av BioInnovations satsning Circular Textile Initiative som syftar till att bidra till en cirkulär, giftfri och biobaserade textilvärdekedja i Sverige. Fokus är att utveckla processer för kemisk återvinning av regenererade fibrer (MMCF) för att sedan undersöka hur de återvunna fibrerna kan användas i applikationer som nya textilfibrer, förpackningar eller kemiska byggstenar. Även sorteringsteknik och hantering av färgämnen kommer att studeras. Projektet syftar även till att ytterligare stärka samverkan mellan aktörer i värdekedjan.

Förväntade effekter och resultat

Förväntat resultat är en färdplan för möjlig återvinning av MMCF samt en eller flera cirkulära prototyper från återvunnen MMCF. Färdplanen kommer även att relateras till övriga delprojekt inom initiativet Circular Textile Innovations. Projektet förväntas även leda till tätare dialog och samverkan mellan aktörerna i den textila värdekedjan. Konkreta nya projektförslag som kan leda till lösningar förväntas även avseende att avlägsna oönskade komponenter med automatik och robotik.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet innehåller sex arbetspaket och engagerar 15 parter som täcker in ett mycket brett kompetensområde och kommer från stora och små företag, branschorganisationen Teko samt akademi och institut. Fyra av arbetspaketen är av teknisk och undersökande karaktär med områdesfokus som sortering, återvinning, förpackning, nya textilier och kemikalier. Ett arbetspaket handlar om hållbarhetsanalys och det administrativa arbetspaketet innehåller projektledning, kommunikation och IP.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 november 2023

Diarienummer 2021-04404

Statistik för sidan