Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kemikaliedokumentation Freemium affärsmodell

Diarienummer
Koordinator CHEMICAL DOCUMENTATION CDOC AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - maj 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups

Syfte och mål

Projektets syfte var att hitta ett koncept för att få små och medelstora företag att engagera mer i arbetsmiljön kring sina kemikalier. Målsättningen var att utvärdera en systemprototyp tillsammans med minst 10 företag. Tack vare projektet har vi haft möjligheten att prata med många ”nerströmsanvändare”, återförsäljare och andra intresseorganisationer. Det har gett oss en mycket god bild av vad som krävs för att skapa ett fullskaligt system som kommer revolutionera branschen. Vi har skapat en prototyp och utvärderat den hos mer än planerat antal företag med mycket gott resultat.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet är mycket positivt. Vi har fått mycket bra respons från både nedströmsanvändare, återförsäljare/tillverkare och olika miljöorganisationer. Vi har skapat en prototyp av lösningen som vi har utvärderat tillsammans med ett antal företag. Feedbacken har varit så positiv att vi skruvar upp förväntningarna betydligt och tror att om vi lyckas skapa ett fullskaligt system så kommer vi kunna nå ut till mer än 30 000 företag inom ett år. Vi har även kunnat visa att genom erbjuda en gratisversion ökar förfrågningarna på våra betaltjänster.

Upplägg och genomförande

Projektet var väl definierat och har kunna genomfört utan större avvikelser. Upplägget av projektet var mycket lyckat. Vi genomförde först en "marknadsundersökning". Baserat på informationen från potentiella användare och samarbetspartners skapade vi en prototyp. Prototypen utvärderade vi tillsammans med de som hade fått vara med och ställa kraven. Genom att leverera mycket av det "beställarna" önskat har vi fått mycket positivt bemötande. Vi har främst fokuserat på "krävande" användare, eftersom deras krav ofta har varit välgrundade och väsentliga för andra användare också.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-03960

Statistik för sidan