Kartläggning av hjärnan

Diarienummer
Koordinator CartaNA AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2019 - januari 2020
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte var att vidareutveckla företagets första produkt (NeuroKit v1.0) till bättre prestanda, vidga dess användningsområde, samt att identifiera samarbetspartners för dess utvärdering.

Resultat och förväntade effekter

Den optimerade versionen uppvisade en överlägsen känslighet jämfört med tidigare produkt och kunde dessutom användas på vävnadstyper som tidigare inte genererat några resultat. Detta sammataget förväntas bredda användningsområdet avsevärt, vilket också väntas öka intresset för företagets produkter och service.

Upplägg och genomförande

Ett antal koncept för direkt detektion av RNA-molekyler utvärderades och testades experimentiellt, varefter en version togs vidare för utförlig optimiering. Olika gener och vävnader användes som interna kontroller. Den slutliga versionen jämfördes med motsvarande analys av cDNA i samma vävnadsprov. De samarbetspartners som identifierats att utvärdera metoden fick beta-kits skickade till sig med utförligt protokoll.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 februari 2020

Diarienummer 2019-03559

Statistik för sidan