Kartläggning av hjärnan

Diarienummer
Koordinator CartaNA AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2019 - januari 2020
Status Pågående

Syfte och mål

CARTANAs första produkt (NeuroKit v1 för in-situ analys av vävnadsprover inom neurologi) kommer nu förbättras till version 2 (v2) och anpassas till större fokus inom onkologi, framförallt immuno-onkologi, samt även andra områden. I detta projekt kommer vi utvärdera dess produktutveckling, kommersiella möjligheter genom FTO-analys, och vilka kommersiella partners som kan vara intressanta för utvärdering och distribution.

Förväntade effekter och resultat

Med v2 breddas tillämpningsområdet (från nuvarande neuro) till flera vävnadstyper, vilka har potential att hjälpa akademi och pharma att förstå och behandla sjukdomar. v2 kommer erbjuda högre känslighet vilket gör att lägre nivå av genuttryck kan studeras och ökar antalet gener som kan inkluderas. Genom eventuell distributör kan metoden göras mer tillgänglig än om CARTANA själv marknadsför och säljer.

Planerat upplägg och genomförande

NeuroKit v1 kommer metodutvecklas för att uppnå bättre känslighet samt egenskaper som passar olika vävnadstyper. Typiskt skulle detta kunna resultera i olika versioner av v2 som kan marknadsföras mot olika områden. Eventuella partnerskap kan slutas för att få tillgång till relevant provmaterial (t.ex cancerprover). En FTO-analys kommer genomföras så att v2 kan kommersialiseras, samt dialoger med olika distributörer för att hitta lämpliga synergier.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 september 2019

Diarienummer 2019-03559

Statistik för sidan