Karriärsutveckling och löneskillnader mellan könen inom IT-ITES industrier i Indien

Diarienummer 2014-04153
Koordinator Uppsala universitet - Centre for Gender Research, Uppsala University
Bidrag från Vinnova 19 000 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - september 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte och mål: Skriva en projektansökan tillsammans med den svenska värdinstitutionen om kösrelaterade löneskillnader inom IT-sektorn i Indien. Den resulterande ansökan kommer att handla om ett projekt där könsrelaterade löneskillnader inom IT-sektorn i Indien identifieras och analyseras, särskilt i relation till mäns och kvinnors karriärutveckling. Projektansökan skrevs i samarbete med Jagriti Tanwar, sökande och Minna Salminen-Karlsson, värdinsitution, och inslämnades 16.9.2014

Resultat och förväntade effekter

Förväntade effekter: Etablering av samarbete mellan post doc och värdinstitution. Utfall: Det etablerade samarbetet kommer att kunna resultera, inte enbart i den inlämnade Marie Curie -ansökan, utan även andra framtida projektansökningar.

Upplägg och genomförande

Jagriti Tanwar tillbringade en vecka på Centrum för genusvetenskap (värdinstitution) och hade frekventa samtal med både Minna Salminen-Karlsson och även med en av universitetets forskningshandläggare. Hon träffade också Helen Peterson, från Göteborgs universitet, som också forskar om genus i indiska IT-sektorn, samt informellt flera av Centrets forskare. Själva projektansökan färdigställdes efter att Jagriti Tanwar återvänt till sitt universitet i Tyskland, med hjälp av e-post.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.