Kan nya interventioner förbättra kvalitén av nybildat ben under frakturläkning?

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för byggvetenskaper
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid november 2010 - oktober 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla och analysera nya behandlingsalternativ för ben frakturer i äldre patienter med benskörhet. Projektet ämnar utvärdera hur kvalitén av den nybildade benvävnaden påverkas. Planeringsprojektet syftade till att etablera vetenskapligt samarbete mellan Lunds Universitet och östra Finlands universitet för att genomföra projektet som förbinder basvetenskaplig biomekanisk och klinisk ortopedisk forskning. Planeringsprojektet resulterade i en fullständig ansökan.

Resultat och förväntade effekter

Vetenskapligt, så används djurmodeller för att undersöka hur bennybildningen under frakturläkning påverkas av olika anabola och anti-resorptiva läkemedel. Ett lyckat projekt kan på lång sikt leda till förbättrad livskvalitet hos många patienter. Under planeringsstadiet har projektet planeras och samarbetet intensifieras, inklusive mobilitet av projektledaren. En full ansökan har lämnats in till VINNMER och bifallits. Detta är starten på ett långsiktigt vetenskapligt samarbete.

Upplägg och genomförande

Projektet ämnade stimulera utvecklingen av ett djupare samarbete mellan Lunds Universitet och östra Finlands universitet. Under planeringstiden har projektledaren som tidigare var baserad in Finland flyttat till Lund för att etablera samarbetet, samt att en gemensam plan för en fullständig ansökan utarbetats och skickats in. I och med starten av det vetenskapliga projektet, så har både projektledaren samt doktorander fått möjlighet att spendera tid vid den andra institutionen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.