Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 22 februari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 23 februari kl 8:00.  

Kamerabaserad väglagsprediktion för autonom körning

Diarienummer
Koordinator Deep46 AB
Bidrag från Vinnova 275 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - april 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Projektets mål var att ta fram en första enkel demonstrator samt lägga grunden till en produktarkitektur, med syfte att kunna demonstrera det tänka konceptet för potentiell kund. Dessa mål uppnåddes båda två, likaså syftet i sig. Projektet hade ytterligare ett mål, nämligen att inlämna en patent ansökan, för att skydda det tänkta konceptet. Detta mål uppfylldes aldrig då befintlig förgrunds-IP samt "känd information" försvårar avsmalningen av ansökan. På grund av detta har produktkonceptet ej kunnat beskrivas för kund och viss osäkerhet finns därmed.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet från projektet har lett till de huvudsakliga förväntade effekterna, det vill säga att en potentiell partner visat stort intresse och vill gå vidare i diskussionen om ett gemensamt utvecklingsprojekt. Som nämnt ovan så har dock inlämnandet av en patentansökan uteblivit och effekten av att ha lämnat in sådan ansökan och därmed erhålla prioritetsdatum har dessvärre uteblivit.

Upplägg och genomförande

Då projektet egentligen krävde vinterväglag så uppstod stora utmaningar när vinterns snö dröjde och projekttiden fortlöpte. För att hantera detta fick artificiell snö skapas då temperaturen tillätt och data kunde samlas in på begränsade sträckor. Detta räckte dock inte utan fokus på demonstratorn fick bli att kunna skilja på asfalterad väg och grusad väg. Denna alternativa demo-inriktning blev mkt lyckosam och kunde trots avsaknaden av snö ändå påvisa potentialen i lösningen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-04197

Statistik för sidan