Kalmar Science Park Mikael Dahlin

Diarienummer 2016-02895
Koordinator Kalmar Science Park AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Intresset för produkten har bekräftats men en modernare design förväntas. Mer arbete behövs för att fullt ut förstå inköpslogiken på de olika marknaderna. Ett tiotal potentiella kunder har etablerats kontakt med. Kontakter med såväl finansiärer som underleverantörer har också tagits men mer arbete behövs för att trygga utvecklingen av produkten och företaget.

Resultat och förväntade effekter

Vi har en tydlig bild av vad som förväntas av produkten och vi vet prisintervallet. Full förståelse för marknadens inköpslogik har dock inte kunnat uppnås. Vi har tagit ytterligare kliv framåt i utvecklingen av företaget och vi vet vad som krävs av oss.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg och genomförande har varit rätt och har fallit väl ut. Projektet har givit värdefulla svar och kontakter. Saker tar dock längre tid än planerat och förhoppningen var att komma ännu längre.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.