Kalmar Science Park Incubator MyclRoom

Diarienummer 2016-01924
Koordinator Kalmar Science Park AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - januari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för Projektet var att verifiera vår Android marknad inom Sverige samt öka vår förståelse för målgruppen internationellt. Vi lyckades baserat på data och enkäter skapa oss insikter samt verifiera skillnader och likheter mellan IOS och Android-användare. Genom att utveckla en MVP och distribuera den via test-kanaler har vi kunnat paketera en modell avseende skalning av användare samt förstå nästa strategiska steg för den tekniska utvecklingen och dess kapitalbehov.

Resultat och förväntade effekter

Vi är mycket nöjda med de resultat som vi har lyckats få fram. En del av resultaten var avvikande från de hypoteser som vi inledde projektet med. Flest avvikande resultat handlade om den geografiska spridningen inom Skandinavien där iOS är större än Android , även då Android-marknaden är klart kritisk för att kunna växa fullskaligt med ett socialt community. Utfallet för marknadsstrategin blev en förändring där affärerna/intäkter kommer att sättas i fokus tidigare än tänkt.

Upplägg och genomförande

Genomförandet av projektet skedde till främsta del av grundarna och teamet förstärkt konsult-expertis. Upplägget och genomförandet genomsyrades av inriktning på att aktivt besöka och befinna sig på marknaden, för att kunna ta in så pass korrekt information som möjligt till underlag. Mycket av det vi gjorde är datadrivet och genomförande styrdes av att kunna sätta mätpunker för att verifiera projektets hypoteser.

Externa länkar

It´s My Styl is a social network for girls within lifestyle and fashion.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.