Kallaid

Diarienummer 2018-04265
Koordinator MILTECH AB
Bidrag från Vinnova 480 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - oktober 2019
Status Pågående
Utlysning Banbrytande idéer inom industriell utveckling
Ansökningsomgång Banbrytande idéer inom industriell utveckling 2018

Syfte och mål

Kallaid vill förbättra lagring och hantering av blodprover i biobanker. Målet med denna ansökan är att verifiera ett nytt koncept för hanteringen och samtidigt lägga grunden för att utöka användningsområdet för en etablerad industriell processteknologi.

Förväntade effekter och resultat

Kallaid förväntar sig på sikt att skapa en ny nisch inom den industriella processteknologin. Det förväntade resultatet från projektet är ett proof of concept av den banbrytande idén.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet startar med en teoretisk genomförbarhetsstudie i samarbete med RISE. Därefter kommer Kallaid att ta fram verktyg och fixturer i samarbete med industripartners, för att praktiskt verifiera konceptets funktion.

Externa länkar

Kallaid

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.