Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Käka syrsor, kittlar dödsskönt i kistan

Diarienummer
Koordinator Örebro universitet - Avdelningen för externa relationer
Bidrag från Vinnova 369 510 kronor
Projektets löptid april 2016 - januari 2017
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Vår lösning är en nollvision för matsvinn där produkter som närmar sig utgående bäst föredatum i första hand förädlas till konsumtionsprodukter (avoidable waste), och där återstående svinnfraktioner förädlas till proteinrika insekter samt näringsrik gödning, som används eller avsätts lokalt. I vårt system kommer vi kunna producera proteinrika och klimateffektiva livsmedel och djurfoder samtidigt som vi återvinner näringsämnen i ett lokalt placerat slutet kretslopp.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har systematiskt insamlad och detaljerad data på matsvinn från Ica MAXI Universitetet, Örebro. Data ska i projektet utvärderas vidare kvantitativt och framför allt kvalitativt, men preliminära data visar att det årligen produceras 50 ton svinn fördelat på frukt, grönt, bröd/bageri och torrvaror. Vi har designat ett produktionssystem uppbyggt som ett artsamhälle med tre olika insektsarter som fodras med svinnfraktioner som de är ekologiskt anpassade för. I projektet ska de tre arterna värderas utifrån sin möjliga roll i ett diverst produktionssystem.

Upplägg och genomförande

Att systematiskt testa de olika delarna för att sedan sätta ihop dem till en helhet. Det handlar om att klarlägga samband mellan svinn och insekter liksom att genomföra sensoriska bedömningar och att testa livsmedelsprodukter. Parallellt med det så kommer samverkan med andra forskningsprojekt att bedrivas för skapa synergier samt ett antal workshops.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2016-00585

Statistik för sidan