Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Jute-Top2

Diarienummer
Koordinator Juteborg AB
Bidrag från Vinnova 325 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - april 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Juteborg AB är initiativtagare och projektägare till Jute-Top2, ett projekt som syftade till att visa på JuteTech som förstärkning i kompositer i stället för glasfiber för att på så sätt åstadkomma mer hållbara/(sustainable) lösningar. Tillsammans med Clean Motion, Ljungby Komposit och Rise har vi tagit fram en körbar prototyp av en Zbee, där vi ersatt tak/bakpartiet med JuteTech i stället för glasfiber. Prototypfordonet har fått namnet JuteBee och finns att beskåda/testköra i anslutning till Juteborg ABs kontor på taket i Nordstans P-hus, Göteborg. (Ring och boka tid först).

Resultat och förväntade effekter

Fullskaleprototypen provkördes dels enligt normal procedur efter produktion, dels efter ca 4 månaders användning i normal trafik. Härvid genomfördes såväl bromsprov som undanmanöverprov med höga vridpåkänningar. Under proven upplevdes inga skillnader gentemot serieproducerade Zbee. Efter respektive prov granskades noggrant sprickbildningar, deformationer, mm och inga förändringar kunde noteras. Vi har med projektet och JuteBee fått svar på att det är lättare (marginellt), billigare, miljövänligare och definitivt mycket snyggare att använda JuteTech i Takpartiet.

Upplägg och genomförande

Juteborg AB var idégivare och initiativtagare till projektet. Clean Motion trodde på Juteborgs idé och var villiga att tillgängliggöra deras verktyg och kompetens i produktionsanläggningen hos Ljungby Komposit. Juteborg anpassade JuteTech tillsammans med partner i Bangladesh och flera materialprover togs fram och analyserades av Rise i Piteå, innan fullskaleprototypen kunde tas fram. Ljungby Komposit var mycket behjälpliga avseende val av mest lämplig JuteTech för ändamålet, d v s taket/bakpartiet. Valet av en transparent gelcoat gjorde analysarbetet mer enkelt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 juni 2018

Diarienummer 2018-02722

Statistik för sidan