Jute-Top2

Diarienummer 2018-02722
Koordinator Juteborg AB
Bidrag från Vinnova 325 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - april 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt – LIGHTer

Syfte och mål

Syftet med projektet är att successivt ersätta mindre hållbara material med mer hållbara så som jutefiberkompositer. Målet är att visa att jutefibern har potential att ersätta glasfibern i karosskomponenter inom fordonsindustrin och att vi på så sätt kan reducera komponentvikt med 15-40%, samtidigt som vi bidrar till samtliga 17 UNs Hållbarhetsmål. Jutefibern är världens mest hållbara material; starkt, prisvärt och lätt, men relativt okänd särskilt inom fordonsindustrin. Därför kommer vi att, på taket i Nordstan, demonstrera resultatet i en specialutvecklad Zbee.

Förväntade effekter och resultat

I Jute-Top1 tog vi fram några lovande materialprover där glasfibern ersattes av jutefiberväv. I Jute-Top2 avser vi att ta fram en fullskalig prototyp av taket/bakpartiet, där vi ersätter glasfibern med jutefiberväv. Med framtagning av en prototyp vill vi få svar på om det är funktionellt, tekniskt och ekonomiskt hållbart att ersätta glasfiber med jutefiber för denna typ av sandwichsstruktur som används i Clean Motions Zbee.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är indelat i 5 arbetspaket, se nedan. Karossen på en Zbee består av en sandwichkonstruktion. Vi kommer nu att prova att ersätta glasfiberväven med juteväv. WP1 Projektledning, administration och rapportering WP2 Prototyptillverkning (förberedelse och genomförande) WP3 Utvärdering i labbmiljö; funktionella, tekniska och ekonomiska analyser WP4 Immateriella rättigheter och ev möjlighet till patent WP5 Test och demonstration, inspiration och spridning av resultatet, branschöverskridande events, resultatseminarium.

Externa länkar

Juteborg ABs hemsida. Clean Motions Hemsida.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.