Jute-Hangers

Diarienummer 2017-04178
Koordinator Juteborg AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 - hösten 2017

Syfte och mål

Juteborg AB arbetar med naturfibern jute och jutekompositer för branscherna; Automotive, Konstruktion, Textil och Förpackning. I projektet Jute-hangers i Startups steg 1, har vi tagit fram prototyper för slutprodukten jutekompositgalgar (Textil). Syftet är att reducera mängden plast i produkter. Vi kommer direkt eller indirekt ta fram andra slutprodukter i jutekompositer där Juteborg Esquire Bangladesh Ltd är producent och leverantör av jutegranulat. Detta Jute-hangerprojekt är ett pilotprojekt för att bygga kunskap och erfarenhet inför en storskalig industrialisering.

Resultat och förväntade effekter

Juteborg AB kommer på sikt att bidra till de flesta av UN:s 17 hållbarhetsmål. Inkluderar vi den sociala aspekten vågar vi påstå att jute är det mest hållbara materialet i världen. Genom att förädla jute och hitta nya hight tech applikationer bidrar vi till att stärka entreprenörskap och women´s empowerment, i de allra fattigaste länderna samtidigt som vi kan bidra till att våra svenska företag blir mer konkurrenskraftiga genom att ersätta mindre hållbara material med jute/jutekompositer. Projektet har gett Juteborg förutsättningar för att sätta upp en jutegranulatfabrik i BD.

Upplägg och genomförande

Projektet delades in i följande arbetspaket: WP1: Projektledning WP2: State-of-the Art, Undersök alt. återvinningssystem/modeller WP3: Tester, analys och utvärdering WP4: IPR/patent, undersöka möjliga processpatent Juteborg AB har arbetat i en inkluderande process tillsammans med leverantörer, tillverkare, designer, forskare och slutkunden. prototyperna uppfyller kundkraven men samtliga parter vill nu gå vidare i nästa steg genom att ta fram ett Cirkulärt system/modell för galgarna specifikt men som även kan utgöra en pilot för jutekompositer generellt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.