Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Jute-Hangers

Diarienummer
Koordinator Juteborg AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Juteborg AB arbetar med naturfibern jute och jutekompositer för branscherna; Automotive, Konstruktion, Textil och Förpackning. I projektet Jute-hangers i Startups steg 1, har vi tagit fram prototyper för slutprodukten jutekompositgalgar (Textil). Syftet är att reducera mängden plast i produkter. Vi kommer direkt eller indirekt ta fram andra slutprodukter i jutekompositer där Juteborg Esquire Bangladesh Ltd är producent och leverantör av jutegranulat. Detta Jute-hangerprojekt är ett pilotprojekt för att bygga kunskap och erfarenhet inför en storskalig industrialisering.

Långsiktiga effekter som förväntas

Juteborg AB kommer på sikt att bidra till de flesta av UN:s 17 hållbarhetsmål. Inkluderar vi den sociala aspekten vågar vi påstå att jute är det mest hållbara materialet i världen. Genom att förädla jute och hitta nya hight tech applikationer bidrar vi till att stärka entreprenörskap och women´s empowerment, i de allra fattigaste länderna samtidigt som vi kan bidra till att våra svenska företag blir mer konkurrenskraftiga genom att ersätta mindre hållbara material med jute/jutekompositer. Projektet har gett Juteborg förutsättningar för att sätta upp en jutegranulatfabrik i BD.

Upplägg och genomförande

Projektet delades in i följande arbetspaket: WP1: Projektledning WP2: State-of-the Art, Undersök alt. återvinningssystem/modeller WP3: Tester, analys och utvärdering WP4: IPR/patent, undersöka möjliga processpatent Juteborg AB har arbetat i en inkluderande process tillsammans med leverantörer, tillverkare, designer, forskare och slutkunden. prototyperna uppfyller kundkraven men samtliga parter vill nu gå vidare i nästa steg genom att ta fram ett Cirkulärt system/modell för galgarna specifikt men som även kan utgöra en pilot för jutekompositer generellt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-04178

Statistik för sidan