Jiddr

Diarienummer
Koordinator Knowledgewell
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2013 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Vårt syfte var att skapa ny teknik i form av en samtalsapp där många unga kan logga in samtidigt och prata med en vuxen och andra unga med avsikt att motverka ensamhet och psykisk ohälsa. Det har vi lyckats göra. Vårt mål var också att ha ett antal samtalstimmar i veckan och vi har haft 10-20 testsamtal i veckan mellan maj-december med mellan 2-250 användare per samtal. Vi har också varit ute väldigt mycket och representerat både socialt och kvinnligt entreprenörskap.

Resultat och förväntade effekter

Vårt mål för 2013 var att skapa själva tekniken för att jobba mot ensamhet och psykisk ohälsa under 2014. Vi har redan nu under 2013 kunnat ha en hel del testsamtal och vi har fått mängder med tacksamma mejl/FB-meddelanden och tweets från unga som vi kunnat hjälpa och stötta. Vi hoppas att ännu fler organisationer kommer att signa upp inför nästa år för att kunna nå ut till ännu fler ungdomar.

Upplägg och genomförande

Vårt mål var i första hand att skapa själva tekniken och sen att lyckas genomföra dagliga samtal på kvällstid. Vad vi inte räknat med var de enorma behov som fanns att få prata med någon under skoltid. Många som har ångest och saknar någon att prata med på rasterna och sen även när man slutar tidigt och kommer hem till ett tomt hus. Detta har gjort att vi måste tänka om lite inför 2014 och utöka verksamheten till dagtid.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.