Jensen Predictive Maintenance - JPM

Diarienummer 2017-00194
Koordinator ARNE JENSEN AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 1 900 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - november 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2017
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - vår 2017

Syfte och mål

JPM är en helt ny lösning för att minska energiförluster i fjärrvärmeledningar, samtidigt som man minimerar risk för avbrott och paradoxalt utnyttjar mer av ledningens tekniska livslängd. Kundnyttan för att fjärrvärmebolag blir stor. Man minskar förluster, haveririsker och utbytesbehov. På köpet får man tillgång till ny mätdata som kan optimera och sänka driftskostnaden. Målet är att få fram ett system JPM, färdigt för tillverkning (DFM). Säkerställa en kommersiell framgång genom kontinuerlig dialog med referens- och nyckelkunder.

Förväntade effekter och resultat

Vi förflyttar fjärrvärmebolagen från avhjälpande underhåll till avancerat prediktivt och preventivt underhåll. Man slutar med att åtgärda först när stora läckor och avbrott redan har inträffat, men man slutar också med kapitalslöseriet att byta ledningar för säkerhets skull (preventivt). Avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE), låg för all energi-infrastruktur, förbättras avsevärt. Energibolagen får råd att satsa på ännu fler områden för att sänka växthusgasutsläpp och minska primärenergianvändningen.

Planerat upplägg och genomförande

Möjliggörare för JPM är 30 år i branschen som ledande problemlösare för att lokalisera läckor, samt nästan ett decennium av metodutveckling. Idag, med engagerade kunder, kommersiell manuella mätmetoder och verifierade prototyper står vi redo för en stegförändring i två dimensioner. Dels att digitalisera mätning, genom sensorbox/IoT/cloud databas samt automatiserad datanalys av big data. Dels vill vi förfina etablerad mätmetod och nå en noggrannhet/upplösning på under 5 m (idag 100 m) för att hitta svaga rörsektioner. Teknik och erbjudande blir disruptiv.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.