Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Jensen Predictive Maintenance - JPM

Diarienummer
Koordinator ARNE JENSEN AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 1 900 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - november 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med innovationsprojektet var att utveckla en plattform som möjliggör ett systemerbjudande för prediktivt underhåll, att utnyttja och automatisera det långa fältapplikationskunnande som AJAB har. Målet var att utveckla en IoT-sensorbox, klar för serieproduktion samt förfina vår speciella mätmetod och beräkningsalgoritmer som utvecklats under mer än 10 år. Målet har uppfyllts, med ett kommersiellt genombrott, en första fullskalig order och återkoppling samt bekräftelse från fler kunder.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är enligt arbetsplanen. Effekterna har varit enormt positiva, dels en stor referensorder och dels positiv återkoppling från en grupp potentiella kunder. När vi väl lanserar systemet, i början på 2019, ser vi goda möjligheter till fler ordrar.

Upplägg och genomförande

Vi har följt lagd plan, med arbetspaket. Egen stor erfarenhet hos de tre delägarna, i kombination med anställda och ett starkt leverantörsnätverk har möjliggjort utvecklingsarbetet. I tidigt skede anlitade vi ett stort välkänt teknikutvecklingsföretag, men sedan bytte vi till en mindre leverantör, för en snabbare utvecklingprocess. Produktutvecklingen ligger i framkant inom IoT vilket lett till fördröjningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 mars 2017

Diarienummer 2017-00194

Statistik för sidan