Jag vet/Jag kan

Diarienummer 2018-03917
Koordinator SVENSKA PARASPORTFÖRBUNDET OCH SVERIGES PARALYMPISKA KOMMITTÉ - Centrala kansliet, Stockholm
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - december 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Detta projekt består av två likvärdiga delar: Jag kan för att ta fram en certifiering för att tillgänglighetsanpassa idrottsanläggningar, och Jag vet för att stärka barn och unga med funktionsnedsättnings självständighet. Syftet med projektet är att få fler personer med funktionsnedsättning att utföra fysisk aktivitet och idrott i förening samt skapa samverkan för detta mellan olika samhällsaktörer (inom ideell, offentlig och privat sektor).

Förväntade effekter och resultat

Bättre hälsa: Genom samlade åtgärder från olika aktörer ges bättre förutsättningar till att vara fysiskt aktiv och idrott. Individuell frihet och socialt liv: Bättre hälsa ger större förutsättningar att klara uppgifter som tidigare har varit, eller har upplevts som, svåra. Det i sin tur skapar möjligheter till en större självständighet Samhällsekonomiska vinster: En bättre hälsa medför ett mindre vårdbehov, ökat deltagande i arbetsmarknaden och kan också på sikt minska behovet av assistans.

Planerat upplägg och genomförande

Tillsammans med aktörer inom akademin, näringslivet, kommunal verksamhet och ideell sektor vill vi ge brett ägandeskap åt såväl Jag vet som Jag kan. Målsättningen för projektet är att ta fram en modell som även efter projekttidens slut går att applicera på olika lokala kontexter och leva vidare. Projektets utformning och utveckling testas fram under projekttiden i olika lokalområden för att hitta lösningar som ökar tillgängligheten till idrottande för fler.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.