Jag kom, jag såg, jag stannade - Kraftsamling för framtidens kompetensförsörjning i Metallindustrin

Diarienummer
Koordinator Jernkontoret - Jernkontoret, STOCKHOLM
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - december 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Regeringens samverkansprogram Uppkopplad industri och nya material har lyft "Kompetensförsörjning ingenjörer och PhD med rätt profil, attraktivitet till branschen för de bästa talangerna" som ett prioriterat område. Detta sätter givetvis fokus på industrins förmåga att locka framtidens arbetskraft till sig och behålla den. Syftet med detta projekt är prova och utvärdera nya innovativa idéer för att långsiktigt stärka kompetensförsörjningen och samtidigt etablera ett lärande arbetssätt och en varaktig struktur för samverkan kring kompetensförsörjningsinsatser.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas leda till att nyskapande insatsformer utvecklas och sprids samtidigt som de medverkande aktörernas resurser allokeras där behoven är störst och på ett sätt som skapar största möjliga nytta ur kompetensförsörjningssynpunkt. På lång sikt blir effekten att metallindustrins framtida kompetensförsörjning stärks.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet ska planera för och genomföra en öppen utlysning, bereda ansökningar till enskilda projekt, stödja, koordinera och utvärdera de projekt som beviljas finansiering, stimulera kunskapsväxling mellan projekten under deras löptid och sprida projektens resultat. Därtill ska projektet genomföra ett kompletterande aktiviteter t.ex. framtagandet av en kollektion av 3D-printade stålaccessoarer samt utveckling av verksamheten kring ett nätverk för kvinnor inom metallindustrin.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.