iWalkActive

Diarienummer
Koordinator Trionic Sverige AB
Bidrag från Vinnova 2 270 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - augusti 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Rollatorer har blivit allt mer populära hjälpmedel, och enbart i Sverige finns det i dag mer än 300 000 rollatoranvändare. Konventionella rollatorer fungerar bra inomhus och på jämna och släta underlag. Men om en rollatoranvändare vill passera en trottoarkant, eller gå på ojämn mark, uppstår snabbt problem. Målet med projektet iWalkActive har varit att utveckla nya rollatormodeller som ökar användarens tillgänglighet till utemiljön. Förutom att förbättra rollatorns olika funktioner, har ett specifikt mål varit att utrusta rollatorn med elmotordrift.

Resultat och förväntade effekter

Projektet iWalkActive har resulterat i en terrängrollator med elmotordrift. Motordriften erbjuder användaren betydande fördelar i uppförsbackar, eftersom han/hon inte behöver skjuta rollatorns eller korgbagagets vikt. I nerförsbackar fungerar elmotorerna som en motorbroms, vilket förhindrar att rollatorn rullar iväg från användaren. Utöver detta har tre nya utomhusrollatorer utvecklats, som erbjuder flera unika egenskaper. Enligt användartester erbjuder de nya rollatorerna användaren fördelar i jämförelse med konventionella utomhusrollatorer.

Upplägg och genomförande

Genom användarintervjuer, fokusgrupper och ett frågeformulär med 151 svarande, har de viktigaste problemområdena och användarkraven identifierats. Resultaten av denna användarsamverkan har implementerats i utvecklingsarbetet. Ett antal fullt fungerande prototyper har testats av användare i både Schweiz, österrike och Sverige, med syftet att utvärdera deras funktion, eventuella användarfördelar och prestanda i olika utemiljöer.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-03114

Statistik för sidan