iWalkActive

Reference number 2012-03114
Coordinator Trionic Sverige AB
Funding from Vinnova SEK 2 270 000
Project duration August 2012 - August 2015
Status Completed

Purpose and goal

Rollatorer har blivit allt mer populära hjälpmedel, och enbart i Sverige finns det i dag mer än 300 000 rollatoranvändare. Konventionella rollatorer fungerar bra inomhus och på jämna och släta underlag. Men om en rollatoranvändare vill passera en trottoarkant, eller gå på ojämn mark, uppstår snabbt problem. Målet med projektet iWalkActive har varit att utveckla nya rollatormodeller som ökar användarens tillgänglighet till utemiljön. Förutom att förbättra rollatorns olika funktioner, har ett specifikt mål varit att utrusta rollatorn med elmotordrift.

Results and expected effects

Projektet iWalkActive har resulterat i en terrängrollator med elmotordrift. Motordriften erbjuder användaren betydande fördelar i uppförsbackar, eftersom han/hon inte behöver skjuta rollatorns eller korgbagagets vikt. I nerförsbackar fungerar elmotorerna som en motorbroms, vilket förhindrar att rollatorn rullar iväg från användaren. Utöver detta har tre nya utomhusrollatorer utvecklats, som erbjuder flera unika egenskaper. Enligt användartester erbjuder de nya rollatorerna användaren fördelar i jämförelse med konventionella utomhusrollatorer.

Approach and implementation

Genom användarintervjuer, fokusgrupper och ett frågeformulär med 151 svarande, har de viktigaste problemområdena och användarkraven identifierats. Resultaten av denna användarsamverkan har implementerats i utvecklingsarbetet. Ett antal fullt fungerande prototyper har testats av användare i både Schweiz, österrike och Sverige, med syftet att utvärdera deras funktion, eventuella användarfördelar och prestanda i olika utemiljöer.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.