Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

IVIS Implementering av VINNOVA stödda forskningsresultat kopplat till EcoDesign, PSS och CE i Intern. Standarder

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 506 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - juni 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med IVIS har varit att understödja och aktivt medverka i implementering av VINNOVA stödda Ecodesign-, PSS- och Cirkulär Ekonomiforskningsresultat i Internationella Standarder, t ex ISO, IEC och CEN/CELENEC. Målen har varit att aktivt implementera VINNOVA stödda forskningsresultat rörande Ecodesign, PSS och Cirkulär Ekonomi i internationella standarder. Detta innebär att forskningsbaserade instruktioner, riktlinjer och erfarenheter skrivits in i de standarder där de är relevanta.

Resultat och förväntade effekter

ISO 14006 - Vi har redan haft en stor påverkan på utformningen. Vi räknar med att standarden kommer att vara klar under början av 2019 och detta beroende på förseningar med ISO/CD 19991. Standarden kommer att vara harmoniserad med andra relaterade standarder. ISO/CD 19991 - Vi har haft en stor påverkan på utformningen och vi ser inga tecken på att detta kommer att ändras. Beräknad publicering är i början av 2019. Diskussioner pågår även om framtagandet av internationell standard om Cirkulär Ekonomi.

Upplägg och genomförande

Det aktiva deltagande i möten under vilka mycket av standardtexterna utvecklas har varit mycket betydelsefullt. Att bara delta via skriftliga kommentarer mellan möten är inte alls effektivt. Detta då mötena erbjuder viktig tvåvägskommunikation och dialog och möjlighet att övertyga andra aktivt deltagande aktörer om de argument som vi vill lyfta fram. Även aktivt deltagande i de mellanliggande mindre arbetsmötena och i skrivandet av text till ovan typer av möten har varit viktiga. IVIS har möjliggjort arrangerandet av ett och ett kommande arbetsmöte i Linköping.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 november 2017

Diarienummer 2017-03500

Statistik för sidan