IVIS Implementering av VINNOVA stödda forskningsresultat kopplat till EcoDesign, PSS och CE i Intern. Standarder

Diarienummer 2017-03500
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 506 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - juni 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Syftet med IVIS är att understödja och aktivt medverka i implementering av VINNOVA stödda Ecodesign-, PSS- och Cirkulär Ekonomiforskningsresultat i Internationella Standarder, t ex ISO, IEC och CEN/CELENEC. Målen är bla att aktivt implementera VINNOVA stödda forskningsresultat rörande Ecodesign, PSS och Cirkulär Ekonomi i internationella standarder. Detta innebär att forskningsbaserade instruktioner, riktlinjer och erfarenheter skrivs in i de standarder där de är relevanta.

Förväntade effekter och resultat

ISO 14006 - Vi har redan haft en relativt stor påverkan på utformningen och vi ser inte att detta kommer att ändras. Vi räknar med att standarden kommer att vara klar under 2018 och att den kommer att vara harmoniserad med andra relaterade standarder. ISO/CD 19991 - Vi har redan haft en relativt stor påverkan på utformningen och vi ser inga tecken på att detta kommer att ändras.

Planerat upplägg och genomförande

Aktivt deltagande i möten under vilka mycket av standardtexterna utvecklas. Även vidare aktivt deltagande i de mellanliggande mindre arbetsmötena och i skrivandet av text till ovan typer av möten.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.