IVAN - Introducing value based psychiatry and reimbursement models

Diarienummer 2014-05433
Koordinator WeMind AB - WeMind
Bidrag från Vinnova 1 325 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med SVIPS arbete var under utvecklingsfasen att utveckla principer för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem inom psykiatrin (depression och bipolär sjukdom). Genom uppfyllandet av 7 arbetspaket har arbetsgruppen under utvecklingsfasen utarbetat principer för uppföljning inom depression och ersättning inom bipolär sjukdom. Vi har lyckats ena brukare och profession kring vad som bör mätas i psykiatrin vilket, vad vi vet, ingen har lyckats med tidigare. Vi har även harmoniserat våra lösningar med det internationella projektet ICHOMs riktlinjer.

Resultat och förväntade effekter

Arbetsgruppen har under utvecklingsfasen framgångsrikt lyckats utarbeta principer för uppföljning inom depression och ersättning inom bipolär sjukdom. Tack vare att arbetsgruppen använt metoder som involverat brukare och profession så bedömer vi att våra föreslagna modeller är välförankrade i bägge dessa grupper. Vi har lyckats ena brukare och profession kring vad som bör mätas i psykiatrin vilket, vad vi vet, ingen har lyckats med tidigare. Vi har även harmoniserat våra lösningar med det internationella projektet ICHOMs riktlinjer vilket ökar spridbarheten av vår modell.

Upplägg och genomförande

Arbetsgruppen valde att fokusera på depression för skapande av uppföljningssystem och bipolär sjukdom för kreation av ersättningsprinciper. Flera metoder användes för att lyckas med detta; exempelvis utfördes en vetenskaplig studie med cirka 130 patienter, vi tog del av resultaten från en enkätundersökning (200 brukare) och vi genomförde omfattande djupintervjuer samt workshops med brukare och profession. Slutligen harmoniserade vi även våra föreslagna lösningar med ICHOMs riktlinjer för att optimera möjligheten till nationell modellspridning i framtiden.

Externa länkar

Projektets hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.