ITS The Swedish Way - Vienna 2012

Diarienummer
Koordinator ITS INTELLIGENTA TRANSPORTSYSTEM SWEDEN AB - ITS-Sweden AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

De förväntade målen med antal besökare, deltagande i seminarier, synliggörandet av Sverige och vårt sätt att samarbeta har till fullo uppnåtts.

Resultat och förväntade effekter

Vi anser att man har fått full uppfyllelse på förväntade effekter med aktiviteten. Vi hade bland annat drygt 270 personer som deltog på VIP sammankomsten som öppnades av den Svenska infrastrukturministern. Det skapades under dagarna även konkreta nya projekt och samarbetsgrupper, både nationella och internationella.

Upplägg och genomförande

Upplägget med gemensam monter där alla sektorer/parter inom ITS arbetade tillsammans gav positiva synergieffekter, både vid planeringen av aktiviteterna och vid genomförandet! Man fann nya samarbetspartners och externt visade man (Sverige) på en stark helhetssyn som kan leverera ett totalkoncept.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-00157

Statistik för sidan