ITS The Swedish Way - Vienna 2012

Reference number
Coordinator ITS INTELLIGENTA TRANSPORTSYSTEM SWEDEN AB - ITS-Sweden AB
Funding from Vinnova SEK 100 000
Project duration January 2012 - December 2012
Status Completed

Purpose and goal

De förväntade målen med antal besökare, deltagande i seminarier, synliggörandet av Sverige och vårt sätt att samarbeta har till fullo uppnåtts.

Results and expected effects

Vi anser att man har fått full uppfyllelse på förväntade effekter med aktiviteten. Vi hade bland annat drygt 270 personer som deltog på VIP sammankomsten som öppnades av den Svenska infrastrukturministern. Det skapades under dagarna även konkreta nya projekt och samarbetsgrupper, både nationella och internationella.

Approach and implementation

Upplägget med gemensam monter där alla sektorer/parter inom ITS arbetade tillsammans gav positiva synergieffekter, både vid planeringen av aktiviteterna och vid genomförandet! Man fann nya samarbetspartners och externt visade man (Sverige) på en stark helhetssyn som kan leverera ett totalkoncept.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.