Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

ITS Innovation Stockholm Kista

Diarienummer
Koordinator STOCKHOLMS KOMMUN - Trafikkontoret
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - september 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för innovationstävlingen ITS Innovation Stockholm Kista är att stimulera utvecklingen av nya, innovativa och självförsörjande ITS-lösningar som effektiviserar resor och transporter i Stockholmsregionen. Lösningarna som lanserats under sommaren 2014 kommer från Veridict, Darcy samt Mårten Wiman, och de har alla en stor potential i att kunna effektivisera resandet. Det ska bli väldigt intressant att följa deras utveckling och hur de tas emot av marknaden.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av denna förkommersiella upphandling är att tre lösningar har fått finansiellt stöd att utveckla sina lösningar; från idéer, via prototyper och slutligen till lösningar som nu finns på marknaden. De tre vinnande bidragen är stockholmsbaserade och de förväntade effekterna är att dessa lösningar ska bidra till ett effektivare resande i Stockholmsregionen, dock är det ännu tidigt att säga något om de slutgiltiga effekterna.

Upplägg och genomförande

Innovationstävlingen har genomförts som en förkommersiell upphandling i tre faser: I den första fasen skissade entreprenörer på idéer som de lämnade in som anbud. Därefter utvärderades dessa med resultatet att sex tävlande kvalificerade sig för tävlingens andra fas, där varsin prototyp skulle tas fram. Efter att prototyperna utvärderats bestämdes att tre tävlande skulle få vidareutvecklingen av prototyperna finansierad i tävlingens sista fas. Vi kan konstatera att upplägg och metod fungerat bra.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-03084

Statistik för sidan