Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

ITS Innovation Stockholm Kista

Reference number
Coordinator STOCKHOLMS KOMMUN - Trafikkontoret
Funding from Vinnova SEK 4 000 000
Project duration November 2012 - September 2014
Status Completed

Purpose and goal

Målet för innovationstävlingen ITS Innovation Stockholm Kista är att stimulera utvecklingen av nya, innovativa och självförsörjande ITS-lösningar som effektiviserar resor och transporter i Stockholmsregionen. Lösningarna som lanserats under sommaren 2014 kommer från Veridict, Darcy samt Mårten Wiman, och de har alla en stor potential i att kunna effektivisera resandet. Det ska bli väldigt intressant att följa deras utveckling och hur de tas emot av marknaden.

Expected results and effects

Resultatet av denna förkommersiella upphandling är att tre lösningar har fått finansiellt stöd att utveckla sina lösningar; från idéer, via prototyper och slutligen till lösningar som nu finns på marknaden. De tre vinnande bidragen är stockholmsbaserade och de förväntade effekterna är att dessa lösningar ska bidra till ett effektivare resande i Stockholmsregionen, dock är det ännu tidigt att säga något om de slutgiltiga effekterna.

Planned approach and implementation

Innovationstävlingen har genomförts som en förkommersiell upphandling i tre faser: I den första fasen skissade entreprenörer på idéer som de lämnade in som anbud. Därefter utvärderades dessa med resultatet att sex tävlande kvalificerade sig för tävlingens andra fas, där varsin prototyp skulle tas fram. Efter att prototyperna utvärderats bestämdes att tre tävlande skulle få vidareutvecklingen av prototyperna finansierad i tävlingens sista fas. Vi kan konstatera att upplägg och metod fungerat bra.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 8 May 2017

Reference number 2012-03084

Page statistics