ITEA3 ASSUME (Scania)

Diarienummer 2015-02448
Koordinator Scania CV Aktiebolag - Avd RESA
Bidrag från Vinnova 4 590 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - februari 2019
Status Avslutat
Utlysning EUREKA-kluster medfinansiering
Ansökningsomgång EUREKA medfinansiering kluster 2014-2015

Syfte och mål

Projektet har tagit fram teknologi och metoder för digitalisering av Scanias utveckling av elektronik och SW, baserat på linked data. Projektresultaten inkluderar främst: specifikationsverktyg, modelleringsverktyg för Linked Data, data-integration platform, samt analys och datautforskningsverktyg. Dessutom har linked-data scheman tagits fram för domänerna SW-arkitektur, systemarkitektur, kravnedbrytning, hazardanalys, lastbilskonfigurering, samt parametersättning. Vidare har principer tagits fram för: multi-level modellering och variabilitet.

Resultat och förväntade effekter

Förväntan har varit att agilt kunna skapa "safety-case", som är en systematisk argumentation för att produkterna är säkra. Speciellt har fokus varit att kunna ta fram safety-case för hela produktlinjen med miljarder av lastbilar och inte bara ett fåtal lastbilar. Scania har tillsammans med KTH utvecklat en unik metod för detta. Scania har accepterat merparten av resultaten från projektet och är i en fas av tekniköverföring till serieutveckling. Projektresultaten har resulterat i ett ökat fokus, med bl.a. nyanställningar, inom digitalisering av utvecklingsdata och verktyg.

Upplägg och genomförande

Projektet har drivits i nära samarbete med KTH, med doktorand och två seniorer varav en varit adjungerad professor. Alla forskare har suttit mer än en dag i veckan vid varje institution. Samarbetet har varit mycket lyckat genom att den akademiska forskningen har varit driven av de industriella utmaningarna i projektet. Detta har sen gjort att forskningsresultaten kunnat användas direkt av Scania. Den akademiska kvalitén har också varit hög; tex fick senaste av doktorandens artiklar toppbetyg av granskarna till konferensen "Symposium On Applied Computing".

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.