Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ITEA3 ASSUME Mälardalens högskola

Diarienummer
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation, design och teknik, Västerås
Bidrag från Vinnova 1 081 533 kronor
Projektets löptid juni 2015 - november 2018
Status Avslutat
Utlysning Eureka-kluster medfinansiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftar till förbättrat stöd vid utveckling av tids- och säkerhetskritisk programvara inom främst fordonsindustrin. Mer konkret så har målet varit att skapa ett interface mellan tidsanalysverktyget SWEET från MDH och Rubus-utvecklingsmiljön från Arcticus, med syftet att ge utvecklaren möjlighet att göra tidiga uppskattningar av exekveringstiden för programvarukomponenter.

Långsiktiga effekter som förväntas

Ett prototypinterface har skapats och funktionaliteten hos SWEET har utvidgats. En utvärdering visar att konceptet fungerar. Ett antal punkter för ytterligare förbättringar har också identifierats. En omedelbar effekt är att en förbättrad version av SWEET finns fritt tillgänglig som open source. På längre sikt kan förväntas sänkta kostnader för utveckling av tidskritisk programvara.

Upplägg och genomförande

Arbetet har utförts i nära samarbete mellan MDH och Arcticus. MDH har gjort de nödvändiga modifieringarna av SWEET och Arcticus har gjort motsvarande anpassningar av Rubus. En utvärdering har gjorts med tidsmodeller för ett realtidssystem hos en av Arcticus kunder.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-02399

Statistik för sidan