ITEA3 ASSUME Mälardalens högskola

Diarienummer 2015-02399
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation, design och teknik, Västerås
Bidrag från Vinnova 1 299 150 kronor
Projektets löptid juni 2015 - november 2018
Status Beslutat
Utlysning EUREKA-kluster medfinansiering
Ansökningsomgång EUREKA medfinansiering kluster 2014-2015

Syfte och mål

Bättre stöd för utveckling av inbyggd mjukvara i fordon: - design och syntes - analys, inkl. för multi/many-cores - interoperabilitet mellan verktyg

Förväntade effekter och resultat

- en förbättrad version av WCET-analys-prototypverktyget SWEET med öppen källkod - ett interface mot Rubus-utvecklingsmiljön från Arcticus som gör att SWEET kan användas som en plugin i denna miljö

Planerat upplägg och genomförande

- identifiering av krav och önskemål på SWEET-Rubus-kombinationen - identifiering och prioritering av de teknisk/vetenskapliga utmaningar som följer från kraven - antagning av utmaningarna i enlighet med prioriteringen - prototyplösning - utvärdering av lösningen baserad på en eller flera fallstudier Arbetet kommer att bedrivas i nära samarbete med Arcticus. Projektet kommer också att dra nytta av kontakter med andra konsortiemedlemmar i ASSUME, t.ex. AbsInt GmbH i Tyskland. Fallstudier kommer att väljas från de som blir tillgängliga i ASSUME.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.